Omregistrering af bil

Kom hurtigt til Omregistrering af bil her:

Hvis du ejer en bil, skal bilen være registreret i Motorregistret i dit navn. Som ejer er det desuden dig, der skal sørge for at betale diverse afgifter og ansvarsforsikring på bilen – ellers må du ikke køre i den.

Hvis du køber en brugt bil, skal bilen registreres i dit navn, og derfor skal den altså omregistreres, så den ikke længere står i den gamle ejers navn. Hvis bilen ikke bliver omregistreret i dit navn, er det den gamle ejer af bilen, der skal betale afgifterne. Det vil den gamle ejer sjældent gøre, og derfor kan ejeren anmode SKAT om at afmelde bilen. Hvis bilen bliver afmeldt, og betalingerne stopper, vil bilens nummerplader blive inddraget, og du må ikke køre i bilen.

Det er altså meget vigtigt, at din bil er registreret i dit navn, og at du sørger for at få den omregistreret, hvis du køber en bil. Herunder kan du læse alt det, du skal vide om at omregistrere en bil – både som køber og som sælger af en brugt bil.

Hvornår skal bilen omregistreres?

Sælger eller køber af den brugte bil har tre uger til at omregistrere bilen i køberens navn. Det er vigtigt, at denne tidsfrist overholdes, idet sælgeren ellers kan anmode SKAT om at afmelde køretøjet og fjerne nummerpladen. Bilen vil være dækket af ejerens forsikring, og derfor kan bilen altså være dækket af sælgerens forsikring i op til tre uger – indtil omregistreringen.

Af den grund er der også mange private sælgere, der ønsker, at omregistreringen sker med det samme efter salget af bilen.

Hvis du køber en bil hos en brugtvognsforhandler, vil forhandleren typisk have omregistreret bilen, inden du får bilen med hjem. Det er dog vigtigt, at du altid tjekker op på registreringen.

Hvem skal omregistrere bilen?

Når der handles med brugte biler, er det vigtigt, at bilen omregistreres forholdsvist hurtigt efter handlen. Der må nemlig ikke gå over tre uger, før omregistreringen har fundet sted.

Heldigvis er det både køber og sælger, der kan stå for at omregistrere bilen. Dog er det sjældent, at sælger står for omregistreringen alene, fordi den også kræver godkendelse og informationer fra køberen. Blandt andet skal der være dokumentation for, at den nye ejer af bilen har en ansvarsforsikring.

Det koster penge at omregistrere et køretøj, og typisk er det køberen, der står for at betale denne registreringsafgift ved private handler. Derfor er det også typisk køberen, der står for omregistreringen ved en privat handel.

Du kan læse mere om sælgers- og købers rolle i forbindelse med omregistreringen her.

Omregistrering af bil – foretaget af dig som privat sælger

Hvis du er privat sælger, og du har solgt din brugte bil, skal du sørge for, at bilen bliver omregistreret. Det kan være en rigtig god idé at sørge for, at omregistreringen sker, mens du kan se det og følge processen. På den måde er du nemlig sikker på, at omregistreringen sker rettidigt. Du kan også selv sørge for at indhente de nødvendige oplysninger, så du selv kan klare omregistreringen, selvom det i virkeligheden er købers opgave.

Øvrige tips til dig som privat sælger

Det kan være fordelagtigt at sælge sin brugte bil selv i stedet for at sælge den gennem en forhandler. Hvis du sælger bilen selv, er der mere arbejde forbundet med salget, men du kan ofte få en højere betaling for bilen. Hvis du sælger din brugte bil privat, får du her nogle gode og brugbare tips:

 • Sørg for, at omregistreringen af bilen sker, mens du ser på det. Køber kan omregistrere bilen online ved overdragelse af bilen, eller I kan sammen køre hen til et værksted, der kan omregistrere bilen for jer. På den måde sikrer du, at du ikke har unødige udgifter til afgifter og forsikring. Du sikrer dig ydermere, at omregistreringen bliver foretaget i tide.
 • Sørg for, at køberen ikke får lov til at prøvekøre bilen på egen hånd. Hvis du selv har overdraget nøglerne til køber, og køber stjæler bilen, kan det være, at din forsikring ikke dækker tabet.
 • Vær altid sikker på, at køberen har et kørekort, inden I sammen prøvekører bilen. Det er dig, der får bøden, hvis du overdrager din bil til en person uden kørekort.
 • Sørg for at udarbejde en slutseddel. Den beviser, at det ikke længere er dig, der ejer bilen.
 • Når du som sælger skal overdrage bilen til køber, er det en rigtig god idé, at du sørger for at modtage betalingen inden overdragelsen. På den måde sikrer du dig, at handlen er, som den skal være.

Hvad med forsikring?

Som sælger er det mest fordelagtigt, hvis omregistreringen sker så hurtigt som muligt – gerne ved overdragelsen af bilen.

Det skyldes ikke blot, at du så er sikker på, at omregistreringen faktisk sker. Det skyldes også, at du på den måde slipper for at betale forsikring i de tre uger, hvor køberen står for at klare omregistreringen.

Så længe bilen er registreret i dit navn, er det nemlig dig, der skal betale afgifter og ansvarsforsikring. Det er på trods af, at bilen faktisk er overdraget til køberen.

Når omregistreringen er gennemført, vil SKAT underrette dit forsikringsselskab om det. Forsikringsselskabet bliver altså orienteret, så de kan annullere ansvarsforsikringen på grund af ejerskifte. Derudover får du også forudbetalt vægt- og ejerafgift refunderet.

Omregistrering af bil – foretaget af dig som køber

Hvis du køber en brugt bil, er det dig, der skal sørge for, at bilen bliver omregistreret korrekt. Efter handlen har du tre uger til at sikre, at bilen er omregistreret i dit navn. Hvis du køber en brugt bil hos en forhandler, vil omregistreringen typisk være foretaget af forhandleren. Alligevel skal du dog sørge for, at omregistreringen er lavet korrekt.

Hvis du køber en bil hos en privat sælger, vil sælgeren måske bede dig om at omregistrere bilen ved overdragelse. Det skyldes, at sælgeren blot vil sikre sig, at du omregistrerer bilen i tide, og at sælgeren således ikke har unødige udgifter til en bil, der ikke længere tilhører ham. Selvom du har tre uger fra købsdatoen til at omregistrere bilen, er det altså en god idé at gøre det med det samme. Det er ikke mindst for sælgerens skyld.

Inden du køber en brugt bil, skal du altid huske at lave et tjek af nummerpladen på bilen. Når du tjekker nummerpladen, kan du få informationer omkring gæld, kilometerantal, syn, afgifter, forsikring og andet, der er relevant for dig som ejer.

Omregistrering ved dødsfald

Hvis den ejer, hvis navn køretøjet er registreret under, går bort, skal køretøjet enten afmeldes eller omregistreres. Det er boet efter den afdøde, der har pligt til at sørge for, at køretøjet bliver afmeldt senest seks måneder efter dødsfaldet. Dog skal bilen ikke afmeldes, hvis en ny ejer af bilen har fået registreret bilen i dennes navn inden for seks måneder. Det gælder heller ikke, hvis køretøjet er registreret med flere ejere end den afdøde.

Omregistrering og syn

Når du som køber skal omregistrere bilen, er det en rigtig god idé at tjekke op på, hvornår bilen sidst har været til syn. Det er en rigtig god idé at få synsrapporter fra sælger, så du kan se, hvor, hvornår og hvordan bilen har klaret sig igennem syn.

Ved omregistrering af bilen kræves det, at den bliver synet i forbindelse med omregistreringen, hvis:

 • bilen ikke løbende har fået godkendelser i forbindelse med periodisk syn.
 • tidsfristerne for periodisk syn ikke har været overholdt.
 • bilen har været afmeldt i mere end et år.
 • bilen nu er registreret i udlandet.

Hvordan omregistreres bilen?

Når bilen skal omregistreres, kan du gøre det på flere forskellige måder. Du kan blandt andet gøre det online, hos en nummerpladeoperatør eller i et motorcenter. Her kan du læse om de tre forskellige muligheder:

1. Omregistrering af bilen online

Du kan hurtigt og forholdsvist nemt omregistrere bilen online. Denne mulighed gør det nemt for dig at omregistrere bilen sammen med sælger, så han eller hun kan være sikker på, at det er gjort i tide og korrekt. Denne metode er meget populær, fordi det er hurtigt og nemt at omregistrere sin bil på denne måde. Du behøver ikke køre nogen steder, og du kan gøre det i ro og mag.

Hvis du vil omregistrere bilen online, skal du gøre det på SKATs hjemmeside i Motorregistret. Her skal du bruge registreringsattesten og dit NemID.

Du kan nemt og hurtigt omregistrere bilen online ved at klikke her.

Hvis du omregistrerer bilen online, får du en midlertidig registreringsattest. Den skal du bruge, indtil den nye registreringsattest modtages med posten.

2. Omregistrering af bilen hos en nummerpladeoperatør.

Når du skal sørge for omregistrering af bilen, kan du også gøre det hos en såkaldt nummerpladeoperatør. En nummerpladeoperatør er en synshal eller en forhandler, der har nummerplader, du kan købe, og som kan stå for omregistrering eller afmeldelse af en bil.

Der findes flere nummerpladeoperatører i Danmark.

Du kan finde den nummerpladeoperatør, der er nærmest dig, ved at klikke her.

 1. Omregistrering af bilen i SKATs motorcenter

Den sidste mulighed, du har, når bilen skal omregistreres, er at køre forbi et af SKATs motorcentre. SKAT har før haft flere motorcentre rundt omkring i landet, men efter det blev muligt at omregistrere bilen online, valgte SKAT at lukke flere af dem. Det skyldes, at der er mange, der vælger løsningen med at omregistrere bilen online.

I dag findes der dog stadig fire motorcentre i landet: Der er et i Høje-Taastrup, Odense, Aalborg og Aarhus. Hos det pågældende motorcenter kan du omregistrere almindelige køretøjer og bestille en erstatningsnummerplade, en ny registreringsattest og en tredje nummerplade.

Hvad skal du bruge til omregistreringen?

Når du skal omregistrere bilen, skal du bruge nogle forskellige ting. Hvad du skal bruge, afhænger af, hvordan du vælger at omregistrere bilen. Hvis du omregistrerer bilen online, skal du bruge registreringsattesten til bilen og dit NemID. Her skal køberen være til stede, fordi det er køberens NemID, der skal bruges.

Hvis du omregistrerer bilen hos en nummerpladeoperatør eller på et motorcenter, skal du medbringe følgende:

 • Registreringsattesten
 • Billedlegitimation
 • Dokumentation for, at den nye ejer af bilen har en ansvarsforsikring
 • En fuldmagt fra køber, hvis du er sælger og vil stå for omregistreringen.

Desuden skal du altid medbringe kontanter eller dit betalingskort. Det koster nemlig penge at omregistrere bilen, og beløbet skal betales med det samme. Prisen for omregistreringen er forskellig, alt efter hvordan du vælger at omregistrere den.

Du skal altid bruge den originale registreringsattest til bilen, og derfor er det også nødvendigt, at du kan få den fra sælger. Hvis sælger har mistet registreringsattesten, skal der bestilles en ny hos SKAT, inden omregistreringen kan finde sted. Registreringsattesten skal bestilles af den primære ejer af bilen. Ejeren skal kunne dokumentere, at han eller hun er ejer af bilen ved at fremsende en slutseddel eller en faktura for bilen.

Pris på omregistrering

Som nævnt er omregistreringen obligatorisk, hvis du køber en brugt bil. Og som nævnt koster det penge. Du kan altså ikke slippe for at betale disse penge, når du køber en bil, der er brugt og dermed skal omregistreres. Prisen på omregistrering varierer dog. Priserne er som følger:

 • I Motorregistret – altså online – koster det 340 kroner at omregistrere bilen.
 • Hos en nummerpladeoperatør koster det 380 kroner + gebyr.
 • Hos SKATs motorcenter koster det 380 kroner + 100 kroner for personlig betjening.

Det er altså billigst og hurtigst at omregistrere bilen online. Når du omregistrerer bilen online, er det også lettere at gøre det sammen med sælger, hvilket anbefales for sælgers vedkommende.

Du kan læse mere om priserne og de forskellige måder at omregistrere din nye bil på her.

Omregistrering af bil fra gule til hvide plader

Du kan godt få omregistreret din bil fra en varebil til en personbil – altså fra gule plader til hvide plader. Der er flere udgifter forbundet med dette, end der er med en almindelig omregistrering. Du skal nemlig regne med at skulle betale for flere ting:

 • Udgifter i forbindelse med ombygning af bilen
 • En differenceafgift
 • Pris for syn af bilen
 • Nye nummerplader, når omregistreringen er gået igennem
 • En ny ejerafgift eller vægtafgift, når omregistreringen er gået igennem.

Skal din bil omregistreres fra gule til hvide plader? Læs mere om det her.

Hvad er en registreringsattest?

Registreringsattesten er en attest, der beviser, hvem der ejer bilen. Når du omregistrerer bilen, får du altså en ny registreringsattest, der beviser, at du er ejer af bilen, samt at bilen er blevet omregistreret. Desuden skal du som tidligere nævnt altid bruge registreringsattesten, når bilen skal omregistreres. Mere præcist skal du bruge det kontroltal og den kodedel, der fremgår af registreringsattesten.

Når du omregistrerer bilen, vil du få en ny registreringsattest. Hvis du omregistrerer bilen online, vil du få en midlertidig registreringsattest, som er gældende, indtil du modtager den rigtige med posten.

Hvordan din registreringsattest ser ud, afhænger af, hvornår du har fået registreringsattesten. Det har en betydning for, hvordan du skal finde kontroltallet og kodedelen.

Du kan se de tre forskellige typer af registreringsattester her.

Medbring registreringsattesten til udlandet

Det er ikke et krav, at du skal køre med den originale registreringsattest i bilen, når du kører i Danmark. Du skal dog have en kopi af registreringsattesten i bilen, hvis du kører med påhængsvogn. Du skal nemlig kunne dokumentere, at du overholder kravet for, hvor meget bilen må trække.

Faktisk er det bedst, hvis du kun kører med en kopi af din registreringsattest i bilen, når du kører i Danmark. Idet den originale registreringsattest kan bruges til omregistrering af bilen, er det risikabelt at have den liggende i bilen.

Hvis du kører i bil i udlandet, er reglerne anderledes. Da skal du nemlig have den originale registreringsattest i bilen til enhver tid. Hvis din registreringsattest er fra efter den 05.12.2005, kan du nøjes med at medbringe den ene del. Hvis din registreringsattest er fra før den 05.12.2005, skal du medbringe samtlige dele af den originale attest.

Hvad står der på registreringsattesten?

På registreringsattesten står der rigtig mange forskellige ting, og det kan være svært for mange at tyde, hvad de forskellige ting betyder. Herunder kan du læse mere om, hvilke oplysninger du kan finde på registreringsattesten.

Først og fremmest skal du være klar over, at registreringsattesten er opdelt i forskellige grupper: registreringsforhold, ejerskab, tekniske oplysninger, anvendelse samt identifikation og supplerende oplysninger. Under de forskellige grupper finder du følgende:

 • Kontroltal: Check, kontroltal, kode – tallene har mange navne. Kontroltallene er dog vigtige, fordi det er disse tal, der skal bruges til omregistreringen. På nye registreringsattester er der både en del et og del to.
 • Bilens registreringsnummer: Dette nummer skal være det samme som det, der fremgår af bilens nummerplade. Dette skal du huske at tjekke op på, hvis sælger har omregistreret bilen for dig.
 • Første indregistreringsdato: Dette tal viser, hvornår bilen for første gang fik nummerplader på.
 • Registreringsdato: Denne dato viser, hvornår der sidst har været registreret ændringer på bilen, eksempelvis ejerskifte, montering af træk og så videre.
 • Ejer- og brugeroplysninger: Her vil oplysninger om ejeren stå. Det er også her, at det vil fremgå, hvis der er registreret en anden bruger af bilen end ejeren.
 • Tekniske oplysninger: Det omfatter bilens mærke og modellen på bilen.
 • Bilens stelnummer: Stelnummeret eller identitetsnummeret er typisk et nummer på 17 cifre, der både består af tal og bogstaver.
 • Typeanmeldelsesnummer: Det henviser til dokumentet for bilens godkendelse, der er udstedt af producenten af bilen.
 • Anvendelse: Her kan det ses, om bilen må bruges til privat- eller erhvervskørsel.
 • Bilens vægtangivelser: Der er nogle forskellige vægtangivelser på din registreringsattest, som alle betyder forskellige ting. Eksempelvis kan du se bilens køreklare vægt. Denne er bilens egenvægt plus 125 kilo.
 • Slagvolumen: Dette tal er et udtryk for motorens størrelse. Tallet er opgjort i kubikcentimeter.
 • Største effekt: Dette tal er et udtryk for motorens maksimale ydelse. Tidligere blev dette tal opgjort i hestekræfter, men i dag opgøres det i kilowatt.
 • Drivkraft: Kører bilen på diesel, benzin eller noget helt tredje?
 • Brændstofforbruget: Dette er noget så simpelt som bilens forbrugstal opgjort i kilometer per liter brændstof.
 • Tolddokument: Hvis du kan se på din registreringsattest, at der står ”afgiftsattest”, skal du bede forhandlere eller sælgeren af bilen om at forklare, hvorfor det er tilfældet. Det kan nemlig betyde, at bilen er en brugt bil, der er importeret fra udlandet, eller at bilen har været brugt som hyrevogn eller til erhvervskørsel. Hvis den fulde registreringsafgift er betalt ved første indregistrering, vil der stå ”certifikat” frem for ”afgiftsattest”.
 • Syn: Her kan du se godkendelsesdatoen for syn på bilen. Normalt skal godkendelsesdatoen ligge omkring fire år fra første indregistrering og derefter hvert andet år.
 • Synsfri sammenkobling: Her kan du se nogle forskellige oplysninger om anhængertræk.

Omregistrering i korte træk:

 • Når du køber en brugt bil hos en privat, er det dig, der har ansvaret for, at bilen bliver omregistreret inden for tre uger. Det er en fordel for sælger, hvis du laver omregistreringen i forbindelse med overtagelse af bilen. Det er også muligt for sælger at omregistrere bilen for dig, hvis du giver sælgeren en fuldmagt til at gøre dette.
 • Hvis du ikke får bilen omregistreret inden for tre uger, har sælger mulighed for at anmode SKAT om at afmelde bilen. Hvis det sker, vil politiet inddrage bilens nummerplader, så du ikke længere kan køre i den.
 • Når du skal omregistrere bilen, kan du gøre det på tre forskellige måder. Du kan omregistrere den online, hos en nummerpladeoperatør eller hos et af SKATs motorcentre.
 • Det er den, hvis navn bilen er registreret hos, der skal betale afgifter og forsikring på bilen. Derfor vil sælger typisk have, at du omregistrerer bilen med det samme.
 • Når du omregistrerer bilen, vil du få en ny registreringsattest, der beviser, at du ejer bilen, og som indeholder en masse informationer om bilen. Hvis du omregistrerer bilen online hos Motorregistret, vil du få en midlertidig registreringsattest, som kan bruges, indtil du modtager den originale.
 • Du skal bruge bilens originale registreringsattest for at omregistrere bilen. Hvis sælger har mistet registreringsattesten, skal denne sørge for at bestille en ny hos SKAT. At du skal bruge den originale registreringsattest til omregistreringen betyder desuden, at du ikke bør have den liggende i bilen – medmindre du er i udlandet.