Beskatning af fri bil

Nogle arbejdsgivere stiller en firmabil til rådighed. Det giver dig mulighed for at bruge bilen til private ærinder. Du skal være opmærksom på, at det er en skattepligtig ydelse, hvorfor du bliver beskattet af bilen.

En firmabil er et medarbejdergode, som du må værdsætte. Det giver dig som medarbejder en stor fleksibilitet. Både i forbindelse med transport til og fra arbejde og kørsel derudover. Det er dog ikke i alle tilfælde, at en firmabil er attraktiv.

Beskatningen af firmabilen afhænger af flere ting. En stor, flot firhjulstrækker kan lyde fristende, men i en skattemæssig sammenhæng kan det være en dyr udgift. For at undgå økonomiske overraskelser er det vigtigt, du kender reglerne.

Her bliver du klogere på firmabilens fordele samt de gældende regler for beskatning. Derudover får du råd til, hvornår du skal være opmærksom i en økonomisk sammenhæng.

Hvad er en fri bil?

En fri bil er en bil, som stilles til rådighed af din arbejdsgiver. Firmabilen kan du både anvende til erhvervsmæssig og privat kørsel. Ved erhvervsmæssig kørsel forstås den kørsel, som er i virksomhedens interesse. Det kan være kørsel til kunder, afhentning af post eller kørsel mellem arbejdspladser.

Bilen må du også bruge privat. Uden begrænsning. Faktisk er det også givet, at din husstand frit må anvende bilen. Ved privat kørsel forstås den kørsel, du bruger til private ærinder. Du har altså en fri bil til rådighed.

Måske du er ansat i en virksomhed, hvor du har fri bil. Eller måske er du har stødt på udtrykket fri bil i forbindelse med din arbejdskontrakt. I daglig tale kaldes en fri bil ofte for en firmabil. Så måske du er mere bekendt med dette udtryk.

Det er op til din arbejdsgiver, om du skal have en firmabil. Det er ikke noget, som er inkluderet i din kontrakt. Der er mange grunde til, at en firmabil er mere fordelagtig end din egen bil.

Da du har lov til at bruge din firmabil til private ærinder, skal du betale skat af den. Selvom det lyder tiltalende at få stillet en firmabil til rådighed, er det ikke altid, at det kan betale sig for dig. Måske det ville være et bedre alternativ, at du brugte din egen bil.

Hvornår er en fri bil gavnlig?

Det er en vurderingssag, om en fri bil kan betale sig. Og der er mange detaljer, som spiller en rolle. Det handler blandt andet om antal kørte kilometer i privat øjemed, beskatningsgrundlag samt listepriser og beskatningspriser. Det er mange fremmedord – men bare rolig. Vi kommer omkring betydningen af dem alle.

En firmabil kan betale sig, når din bils samlede årlige omkostninger overstiger den værdi af fri bil, som du beskattes af. Det er et godt udgangspunkt.

Der er to faktorer, som har særlig betydning:

 • Kilometer, du kører privat.

Hvis du kører flest kilometer privat og færre erhvervsmæssige kilometer, kan en firmabil betale sig. Som tommelfingerregel gælder det, at jo flere kilometer du kører privat, jo bedre kan en fri bil svare sig.

Det betyder også, at hvis du kører de fleste kilometer i forbindelse med dit arbejde, bør du have din egen bil. Måske lyder det mærkeligt, men kører du i firmabil er du ikke berettiget til kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag. Så kører du i din egen bil størstedelen af tiden, vil du have nogle fordele.

Husk, at det er din arbejdsgiver, som betaler bilen. Det gælder både forsikring, reparation og som regel også benzin. Og netop derfor er en firmabil fordelagtig, hvis du kører mange kilometer i privat regi.

Hvis beskatningsgrundlaget er lavt i forhold til bilens købspris, er en firmabil ofte en god idé. Slutteligt taler det for, at du skal have en firmabil, hvis du kan få et lavt beskatningsgrundlag.

Lav et budget over firmabil og egen bil

Vi ved, at det kan være svært at finde hoved og hale i. Derfor anbefaler vi, at du laver to budgetter. Du laver et over din firmabil og et over din egen bil.

Når du skal lave et over din firmabil, har alderen på bilen betydning. Det har betydning for bilens markedsmæssige værdi samt miljøtillægget.

Når du skal lave et budget over en firmabil, skal du have følgende poster med:

 • Fart- og parkeringsbøder
 • Broafgifter og færgebilletter

Selvom det er udgifter, som du også har i forbindelse med din egen bil, er det godt at have med. På den måde får du det mest realistiske billede af din fremtidige økonomi.

En undtagelse vedrørende broafgift og færgebilletter er, hvis bilen udelukkende bruges til transport mellem hjem og arbejdsplads.

De udgifter, som arbejdsgiver står for, er følgende:

 • Service og vedligeholdelse
 • Brændstof
 • Forsikring
 • Vægtafgift
 • Nødvendige reparationer.

I forbindelse med vedligeholdelse gælder det udgifter til olie, sprinklervæske og vask. Som du formentlig kan se, er det mange udgiftsposter, som du ikke selv skal betale. Og det er for mange et stort plus. Når du laver budget for din egen bil, skal alle ovenstående punkter med.

Hvis du synes, det er svært at få et realistisk overblik, kan du finde mange beregnere til beskatning af fri bil. Det er beregnere, der har til formål at hjælpe med en beslutning mellem firmabil og egen bil.

Det skal du vide om en fri bil

Vælger du at få en firmabil, skal du vide, at du måske må gå ned i løn. En firmabil er ikke gratis for din arbejdsgiver. Derfor er det din løn, hvor det hele kan komme til at gå op. Som regel går du ned i løn, og du har i stedet firmabilen til rådighed.

Hvis du nærmer dig grænsen for at betale topskat, kan en firmabil også være en god idé. Idet du går ned i løn, vil du komme længere væk fra denne grænse.

Derudover er det nødvendigt at vide, at du ikke kan få kørselsfradrag med en fri bil. Det gælder heller ikke, selvom det er en i din husstand, som bruger bilen. Og kørselsfradrag er ligeledes ikke en mulighed, uanset om du har inkluderet privat kørsel i din fri bil.

Du skal desuden være opmærksom på, at benzin eller andet brændstof ikke giver nedslag i din skat. Selvom det ofte er arbejdsgiveren, der betaler disse udgifter, kan du i nogle tilfælde selv skulle betale.

Har du ikke inkluderet privat kørsel?

Hvis du ikke har inkluderet privat kørsel i din aftale, må du sørge for at udarbejde en skriftlig aftale. Det er vigtigt, at både du og din arbejdsgiver skriver under på, at bilen ikke må bruges til private ærinder.

I en sådan en aftale gælder der særlige regler, hvorfor det er vigtigt, du kender dem. Det betragtes blandt andet som privat kørsel, når du kører mellem arbejde og hjem. Hvis du har en aftale uden privat kørsel, er det ikke lovligt for dig at anvende bilen til dette.

Det er din arbejdsgivers ansvar at sørge for, at denne aftale overholdes. Det kontrolleres blandt andet gennem benzinforbrug og serviceudgifter. Det er let at se, om disse udgifter stemmer overens med den planlagte erhvervsmæssige kørsel.

Hos nogle arbejdsgivere bliver der ført kørebog. Her er der dokumentation på, hvad kørslen har været brugt til, og at aftalen er blevet overholdt.

Husk at udfylde kørebogen korrekt

Hvis du skal udfylde en kørebog, er det dig som medarbejder, der har ansvaret. Kørebogen er et regnskab over din kørsel samt dit kørselsmønster.

Med kørebogen kan du bevise, at du har brugt firmabilen i det omfang, som aftalen dækker. Det gælder, uanset om der er inkluderet privat kørsel eller ej.

Hvis du skulle ende i en situation, hvor du er uenig med din arbejdsgiver, er en kørebog din eneste dokumentation. Det er den eneste form for dokumentation, som domstolene og SKAT erkender. Og det er derfor vigtigt, at du udfylder den korrekt.

Når du skal udfylde kørebogen, er det blandt andet vigtigt, at du udfylder følgende:

 • Dato for kørsel
 • Den daglige fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel
 • Kilometertællerens tal ved start og slut
 • Den erhvervsmæssige kørsel – hvor du har kørt.

Sidste punkt er med til at angive og synliggøre rigtigheden af dit regnskab. Det giver det bedste indblik i dit kørselsmønster samt formålet med din kørsel.

Regler for beskatning af firmabil 2019

Når du skal betale skat af din firmabil, gælder følgende:

 • 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr
 • 20 % af bilens resterende værdi
 • Miljøtillæg på 150 % af den årlige ejerafgift.

Det lyder måske af meget med både beskatning af bilen samt et miljøtillæg. Og derfor er det vigtigt, at du ved, om det kan betale sig for dig eller ej. Ellers kan det hurtigt blive en dyr udgiftspost.

For at få et bedre billede af, hvor meget beskatningen egentlig betyder, er her et eksempel. Uanset bilens alder og værdi bliver skatten beregnet ud fra en minimumsværdi på 160.000 kr.

Med en markedsværdi på 160.000 kr. skal du betale et miljøtillæg på 7.500 kr. samt betale 40.000 kr. i skat. Samlet set betyder det, at du skal beskattes af 47.500 kr.

På din årsopgørelse kan du se, hvor meget du bliver beskattet. Du skal kigge under rubrikken for din lønindkomst. Derudover kan du se beskatning af fri bil på din lønseddel.

Det, som du bliver beskattet af, er bilens tilgængelighed. Det er ikke omfanget af din private kørsel. Om du betaler din beskatning årligt eller i rater, har ingen betydning.

Generelle regler ved beskatning

Vi ved, at reglerne vedrørende beskatning af fri bil, kan være langhåret. Vi ved, at det kan være svært at forstå, da der er mange nye fagudtryk og betydninger. Derfor får du her et overblik over de generelle regler vedrørende betaling af skat på en firmabil.

Reglerne for at have en firmabil til rådighed er følgende:

 • Du skal betale skat af en procentdel af bilens værdi.
 • Du skal betale et miljøtillæg.
 • Det er din arbejdsgiver, som sørger for, at du løbende betaler skat gennem med din løn.
 • Du bør selv notere værdien af fri bil sammen med din løn i din forskudsopgørelse – hvis det ikke allerede står der.

Miljøtillægget er et tillæg, som du ikke kommer udenom. Det er lovpligtigt og blev pr. 1. januar 2013 sat op fra 100 % til 150 % af den årlige ejerafgift. Afgiften på miljøtillægget opkræves ud fra bilens brændstofforbrug. Det er angivet i registreringsattesten.

Hvordan beregner man beskatning af firmabil?

Det er bilens alder, der i bund og grund er med til at fastsætte bilens værdi. Afhængigt af bilens alder bliver der fastsat en vis procentdel, som du bliver beskattet af.

Beskatningen af firmabilen udregnes som en procentdel af værdien samt et miljøtillæg.

Det er i sig selv ikke kompliceret at beregne beskatningen. Men det er reglerne og de grænser, der er gældende, som gør det kompliceret.

Hvis du vælger at bruge en beskatning af fri bil-beregner, skal du indtaste følgende:

 • Diesel- eller benzinbil
 • Beskatningsværdi
 • Marginalskatteprocent
 • Månedlige egenbetalinger.

I forbindelse med beskatningen af fri bil får du et overblik over, hvordan bilens værdi sættes i forhold til bilens alder:

 • Er bilen ny eller leaset for under tre år siden, så vil bilens værdi være lig med nyvognsprisen.
 • Er bilen tre år, er beskatningsgrundlaget sat ned til 75 % af nyvognsprisen.
 • Er bilen ældre end tre år, vil bilens værdi være lig med markedsværdien. Hvis bilen er leaset, bliver markedsværdien sat ud fra tilsvarende bilers handelspriser.

Disse beskatningsmetoder gør det nemmere for dig at have et overblik. Hvis din arbejdsgiver giver dig mulighed for at få en firmabil, kan du hurtigt vurdere beskatningen. I hvert fald overordnet set.

Beskatning af fri bil i forhold til bilens alder

Som beskrevet i ovenstående har bilens alder betydning for bilens værdi. Og dermed betydning for beskatningen af bilen.

Hvis firmabilen højst er tre år, når den bliver købt, er værdien nyvognsprisen. Nyvognsprisen skal forstås som den faktiske købspris. Både registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og andre omkostninger er medregnet. Denne værdi er gældende i de første 36 måneder. Når de 36 måneder starter, regnes der fra og med den måned, hvor den første indregistrering sker.

I de første tre år af bilens levetid gælder det, at du skal betale 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr. og derefter 20 % af bilens resterende værdi.

Derefter vil beregningsgrundlaget reduceres til 75 % af nyvognsprisen. Denne regel er også kendt som 75-procentsreglen. Dog gælder det stadig, at bilens værdi mindst skal være 160.000 kr.

Som du kan se, sker der et stort fald i den skattepligtige værdi, når bilen bliver tre år eller mere. Og som medarbejder kan det have stor betydning for dig.

Du skal være opmærksom på, at 75-procentsreglen ikke gælder for brugte biler. Brugte biler er i dette tilfælde angivet som biler, der er mere end tre år på anskaffelsestidspunktet.

Det er vigtigt at have in mente, at en fri bil, der er mere end tre år, godt kan skifte beskatningsgrundlag, som var det en ny bil. Det er dog kun muligt, hvis der sker et ejerskifte.

Som medarbejder skal du ikke bekymre dig om en ændring i dit beskatningsgrundlag.

Fri bil – begrænset rådighed

Har du kun bilen til rådighed dele af året, kan der være flere forhold, man bør have in mente. I dette tilfælde skal du naturligvis ikke betale skat af et helt år. Du skal betale skat af de måneder, hvor du har bilen til rådighed. Kommer det til at handle om en halv måned, vil man automatisk runde op til en hel måned. Og hvis du har firmabilen til rådighed én dag, vil du også blive beskattet af en hel måned.

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvornår du får stillet firmabilen til rådighed. Det er en god idé, hvis du kan samle din anvendelse af bilen på en måned. Dermed vil du kun blive beskattet den måned, som bruger bilen.

Selvom du kun har bilen til rådighed et par dage i løbet af en måned, skal du huske at angive det hos SKAT. Du skal lægge værdien af firmabilen oven i det beløb, som står i felt 201. Du skal huske at ændre beløbet for begge år, da beløbet også vil fremgå det næstkommende år.

Måske et par måneders rådighed ikke lyder af meget, men det har betydning for din beskatning i sidste ende. Hvis du vil undgå at skulle betale skat tilbage, er det vigtigt, at du får udfyldt din forskudsopgørelse korrekt. Hvis du har brug for hjælp, kan du altid kontakte din arbejdsplads.

Beskatning af fri bil gennem leasing

Hvis din firmabil er en leasingbil, er der andre regler, som du skal kende til. Det gælder som udgangspunkt, at du bliver beskattet, som om bilen var blevet købt. Det vil sige, at hvis din arbejdsgiver havde købt bilen i stedet for at lease den, er de samme regler gældende. Ligeledes er det også gældende, hvis der bliver indgået en flexleasingaftale.

Hvis din arbejdsgiver leaser bilen i tre år efter den første indregistrering, bliver bilen betegnet som en gammel bil. Det vil sige, at der ikke vil være en fakturapris. Men det vil være bilens markedsværdi, som skal bruges. Det skal vel at mærke være den markedsværdi, der er gældende på leasingtidspunktet.

Hvis arbejdsgiveren vælger at købe firmabilen, når leasingaftalen udløber, gælder der andre regler. Hvis bilen er mere end tre år gammel, vil værdien af bilen sættes til at være arbejdsgiverens købspris. Selvom det er den samme medarbejder, som bruger firmabilen, vil denne regel være gældende. Dog skal prisen på bilen være i overensstemmelse med bilens reelle handelsværdi.

Undersøg, hvordan din arbejdsplads leaser firmabilen

Der er to måder, hvorpå din arbejdsgiver kan lease en firmabil. Det kan ske gennem følgende:

 • Operationel leasing
 • Finansiel leasing.

Den operationelle leasing kan sammenlignes med det at leje. Det vil sige, at bilen skal tilbageleveres til leasingselskabet, når leasingperioden stopper. Finansiel leasing kan sammenlignes med et reelt køb. Din arbejdsgiver leaser firmabilen i en aftalt periode. Der betales hver måned en fast eller variabel leasingydelse. Når leasingperioden er ovre, skal virksomheden finde en tredjepart, som kan købe bilen. I nogle tilfælde vil det være en fordel, hvis det er medarbejderen, der har anvendt bilen den seneste tid.

For dig som medarbejder er det en god idé, hvis du ved, hvordan din firmabil er leaset. Du ved da, hvordan din fremtid ser ud. Hvis du ved, at der er tale om operationel leasing, har du mulighed for at komme med et tilbud om køb af firmabilen – hvis det skulle have din interesse.

I forhold til beskatning af bilen har leasingtyperne ikke betydning. Reglerne vil være de samme i begge tilfælde.

En undtagelse er dog, hvis din bil har papegøjeplader. Her skal du betale 50 % af privatbenyttelsesafgiften. Det er en afgift, som skal betales, når du har en bil med papegøjeplader.

Beskatning af firmabil på hvide plader

Når du får stillet en firmabil til rådighed, er pladernes farve ikke uden betydning. Beskatningen og dine rettigheder afhænger af, hvilken type nummerplade der er tale om. I dag er der mulighed for at registrere med følgende nummerplader:

 • Hvide plader
 • Gule plader
 • Papegøjeplader.

For en firmabil med hvide plader gælder det som udgangspunkt, at bilen stilles til rådighed til både erhvervsmæssig og privat brug.

Når det er tilfældet, vil du automatisk blive beskattet af firmabilen. Hvis du ikke ønsker at betale skat, er det vigtigt, at det bliver dokumenteret. I det tilfælde skal det tydeligt fremgå, at firmabilen ikke stilles til rådighed ved privat kørsel.

Ved beskatning af bilen på hvide plader gælder de regler, som er gennemgået i ovenstående. Det gælder, at bilen bliver beskattet ud fra alder og værdi.

Det er vigtigt, at du kender dine rettigheder og dine udgifter, når du får stillet en firmabil til rådighed. Og derfor er det vigtigt, at du kender til forskellen mellem de forskellige nummerplader.

Beskatning af fri bil på gule plader

Langt de fleste firmabiler er registreret på gule plader. Gule plader indikerer som udgangspunkt, at du ikke skal betale skat af bilen. Det er kun arbejdsgiveren, der står med beskatningen.

Det er en god idé med den tidligere nævnte skriftlige aftale mellem begge parter. Denne aftale er alfa og omega, hvis du som medarbejder ikke ønsker at betale skat.

Hvis du en dag låner firmabilen med hjem, skal du være opmærksom. Hvis firmabilen holder på din private adresse, bliver det set, som om den anvendes privat. Her er det op til dig at dokumentere, at den ikke er blevet brugt privat.

De fleste virksomheder vælger en kørebog, men det er ikke et lovkrav. Det er blot vigtigt, at du dagligt dokumenterer din erhvervsmæssige kørsel. På den måde kan du bedst bevise, at bilen ikke anvendes til private ærinder – også selvom den holder i din indkørsel.

Det er derfor vigtigt, at du har styr på dine rettigheder, hvis du kører i firmabil med gule plader.

Hvis du kører i en firmabil, der ikke er specialindrettet, vil du opleve en begrænsning af momsfradraget. Det er vel at mærke kun gældende, hvis bilen også bruges til privat kørsel.

Dagsbevis på gule plader

Som ved alle andre regler findes der undtagelser. Og det er også tilfældet her. Hvis du en dag skal køre privat kørsel i en bil på gule plader, kan du få et dagsbevis. Et dagsbevis bliver også kaldt en dagsbillet. Dette dagsbevis giver dig lov til at køre privat i en bil på gule plader.

Dagsbeviset skal købes, mindst fem minutter før den private kørsel igangsættes. Du kan nemt købe et dagsbevis gennem Dagsbevis-appen eller via Motorregistret. Prisen for et dagsbevis ligger i omegnen af 200 kr.

For at bilen kan bruges med et dagsbevis, skal den være registreret til godstransport. Derudover skal bilen have en totalvægt på op til fire tons. Med godstransport menes der, at bilen er registreret til erhverv.

Et dagsbevis gælder et døgn. Det vil sige fra 00.00 til 23.59. Det er muligt at købe 20 dagsbeviser til den samme bil. De 20 dagsbeviser er det maksimale, du kan købe i løbet af et kalenderår.

Beskatning af firmabil på papegøjeplader

Kender du ikke til udtrykket ”papegøjeplader”, er du langtfra den eneste. Papegøjeplader er nummerplader, der skal sidde på din firmabil, hvis den bruges til privat kørsel. Det er underordnet, om den bruges helt eller delvist til privat kørsel.

Egentlig kan man sige, at papegøjeplader skal anvendes, hvis du bruger din firmabil med gule plader til privat kørsel. Her gælder det, at du skal betale privatbenyttelsesafgift. Denne afgift bliver opkrævet sammen med vægtafgiften.

Afhængigt af hvordan du bruger bilen, skal du som medarbejder betale privatbenyttelsesafgift forskelligt:

 • Bruger du bilen til privat og erhvervsmæssig kørsel, skal du betale halvdelen af afgiften.
 • Bruger du udelukkende bilen til privat kørsel, skal du betale hele afgiften.

Det er kun varevogne, der bliver ind- eller omregistreret efter 1. januar 2009, som skal have papegøjeplader.

Det kaldes papegøjeplader, da nummerpladen har tre farver. Den er gul, hvid og sort. Og de indikerer altså, at bilen må bruges privat. Tidligere skulle du have et klistermærke, hvor der stod, at bilen måtte bruges privat.

Hvis du kører i fri bil med papegøjeplader, gælder de samme regler som ved en firmabil med hvide plader. Det vil sige, at der er blevet betalt privatbenyttelsesafgift. Og dermed er det okay, at du bruger den privat.

Egenbetaling ved firmabil

I samarbejde med din arbejdsgiver er det muligt at indgå en særlig aftale. Denne aftale dækker over, at der er noget af bilen, som du selv betaler.

Hvis du anvender egenbetaling ved fri bil, gælder reglerne ikke vedrørende den procentdel, du beskattes af. Det vil sige, at det ikke er gældende, at du skal betale 25 % af bilens værdi op til 300.000 kr.

Det beløb, som du betaler til din arbejdsgiver, skal nemlig trækkes fra den skattepligtige værdi. Det vil sige, at når du anvender egenbetaling, vil den skattepligtige værdi blive mindre.

Egenbetaling kan eksempelvis komme på tale, hvis du betaler dele af leasingydelsen. Det kan også være, at du betaler råderetten over bilen. I sidste tilfælde er det op til din arbejdsgiver at sørge for, at det bliver indtægtsført.

Hvis du selv skal betale brændstof til bilen, giver det ikke et fradrag eller en reduktion i den skattepligtige værdi.

Det er forskelligt, hvordan din beskatning bliver reduceret. Ofte sker det igennem din løn. Hvis reduktionen sker igennem din nettoløn, vil du opleve en tilsvarende reduktion i den månedlige beskatning.

Det skal du have styr på ved beskatning i 2019

Hvis du siger ja til at få stillet en fri bil til rådighed, er det en god idé at have sin egen huskeliste. Det er ikke, fordi du skal modsige din arbejdsgiver. Men det er en god hjælp til, hvad du skal huske. Og hvor du skal være opmærksom i de enkelte tilfælde. For som du måske har fornemmet – så er der mange detaljer, råd og retningslinjer, som du skal følge.

 1. Kend din beskatning

Det er vigtigt, at du kender bilens beskatningsgrundlag. På den måde undgår du at blive overrasket. Og du har mulighed for hele tiden at have en god økonomi. Og selvom din kollega betaler et vist beløb i skat på en bil magen til, er det ikke sikkert, at din beskatning er den samme.

 1. Hvem betaler hvad?

Det er en god idé at have helt styr på, hvem der betaler hvilke udgifter. Det har din arbejdsgiver formentlig helt styr på. Men det er godt, hvis du selv kan komme med idéer og ønsker. Vær opmærksom på, hvornår de enkelte udgifter kan give en reduktion i beskatningen.

 1. Kan det betale sig?

Slutteligt må du gøre dit hjemmearbejde ordentligt. Det vil sige, at du må sørge for at lave forskellige budgetter, så du ved, hvad der kan betale sig. Dette punkt er alfa og omega.

Opsamling af fri bil

Vi ved, at der er mange informationer og regler, når det kommer til beskatning af fri bil. Derfor får du her en gennemgang af de vigtigste punkter, som du skal være opmærksom på:

 • Du skal betale skat af en procentdel af bilens værdi samt et miljøtillæg.
 • Det har ingen betydning for skatten, hvor meget du kører i bilen.
 • Det er din arbejdsgiver, der sørger for, at du får betalt skat.
 • Hvis det ikke allerede står på din forskudsopgørelse, skal du selv skrive det ind. På den måde betaler du skatten løbende.

Når du vælger at sige ja til en firmabil, vil du ofte få en høj komfort. Det er ofte biler, der har en højere kvalitet og mere udstyr. Hvis det normalt ikke siger dig noget, vil du med garanti opleve en forandring i din køreoplevelse.

Og husk altid at lave en skriftlig aftale om en fri bil med din arbejdsgiver.