Rensning af partikelfilter

Hvis du kører i en bil med en dieseldreven motor, så bliver du beskattet med ekstra 1.000 kr. årligt, hvis den ikke har et partikelfilter monteret. Denne regel gælder, uanset om din bil er af en ældre dato eller en spritny model.

Heldigvis forholder det sig sådan at nye biler, der er produceret efter 1. januar 2011, skal have påmonteret et partikelfilter. Det gælder dog ikke for biler, der er fra før denne dato. Du bør derfor være opmærksom på om den brugte dieselbil, som du er i gang med at købe, har monteret et partikelfilter.

Ved du ikke, hvad det betyder, så kan du læse mere om partikelfiltre herunder.

Hvad er et partikelfilter?

Formålet med et dieselpartikelfilter er at reducere den påvirkning, som dieselbiler har på miljøet. Et partikelfilter opfylder det formål ved at fange og reducere antallet af sodpartikler og kvælstoffer, som motoren ellers vil lede ud i atmosfæren.

Partikelfilteret bør altid fungere optimalt, og det er derfor vigtigt, at du lægger mærke til, hvordan din dieselbil kører til daglig. På den måde opfanger du med det samme, hvis den ikke kører helt så godt, som den plejer. Du kan også tjekke din bils instruktionsbog, hvor det vil fremgå, hvor mange kilometer du skal køre, før partikelfilteret skal skiftes. Hvis det når at blive helt kritisk, inden du af dig selv får skiftet filteret, så vil DPF-lampen for dit dieselpartikelfilter begynde at lyse. Herefter skal du hurtigst muligt enten rense det, eller få det skiftet ud.

Hvis du er interesseret i at passe på miljøet, er det endnu en god grund til at sikre dig, at partikelfilteret fungerer, som det skal. Den oprindelige målsætning for indføring af partikelfiltre har nemlig været at reducere udledningen af sod til atmosfæren med 80 %, hvilket indtil i dag er lykkes over al forventning. Det har derfor stor betydning for miljøet, at din dieselbil har et velfungerende partikelfilter.

Regenerering af partikelfilter

Selvom du har købt en bil, der allerede har et dieselpartikelfilter påmonteret, så kan det som nævnt ovenfor blive nødvendigt at rense det eller skifte det helt ud, hvis førstnævnte ikke kan lade sig gøre. Der sker nemlig det, når filteret sorterer de skadelige stoffer fra, hvilket kaldes regenerering, at der altid vil sidde en smule aske tilbage, som ikke kan brændes af. Især hvis du kører meget inde i byen, og derfor ikke kører så lange strækninger, vil det ske, at asken hober sig op, fordi filteret ikke når en tilstrækkelig høj temperatur. Filteret vil hurtigt herefter begynde at stoppe helt til.

Du kan forebygge denne tendens ved jævnligt at køre en længere tur, så bilens motor bliver godt varm. Hvis din bil trækker dårligere, eller du pludselig skal til at tanke oftere, så er det som regel tegn på at effekten af partikelfilteret er blevet mindsket væsentligt, eller at det helt er holdt op med at fungere.

Rensning af partikelfilter

Det er muligt for dig at lære at gennemføre en partikelfilter rens selv, men du kan også overlade det til en professionel mekaniker. Vælger du således selv at foretage en rensning af partikelfilter, kan det gøres simpelt ved at købe en rensevæske, som du hælder i bilens dieseltank. Væsken skal typisk doseres sammen med en vis mængde diesel, så det er nemmest at gøre det, mens du alligevel skal tanke bilen, fordi du så har en bedre idé om, hvor meget der er i tanken.

Har du behov for at starte regenereringsprocessen med det samme, for eksempel i tilfælde hvor motoren har virkelig svært ved at trække, kan det kickstarte processen at finde en vej med en nogenlunde høj hastighedsgrænse. Herefter skal du bare køre med omdrejningstælleren over 2500 omdrejninger per minut et stykke vej, og så skulle filteret gerne være renset igennem.

Er det nødvendigt med en større partikelfilter rens, vil det være bedst at overlade arbejdet til en automekaniker, som kan foretage rensning af partikelfilter på en miljøvenlig måde.

Hvornår skal partikelfilter skiftes?

Der findes flere forskellige typer af partikelfiltre, som alle opfylder det samme formål og er godkendt under de samme betingelser. Fælles for dem alle er, at de efter bedste evne lader din dieselbil udlede så få sodpartikler og kvælstof som muligt.

De fleste filtre er fremstillet af et keramisk stof, der ofte anvendes i katalysatorer. Ulempen ved disse filtre er dog, at de har et lavere smeltepunkt end så mange andre stoffer, og derfor kan risikere at smelte under den varme regenereringsproces. Hvis det sker, skal de skiftes ud. Et andet populært stof at bruge er siliciumcarbid, der har et højere smeltepunkt, men som samtidig er en del dyrere end de keramiske partikelfiltre. Der er ingen forskel på størrelsen af de to, så hvis du har økonomien til det, kan du vælge at lade dit keramiske filter udskifte med et af siliciumcarbid.

Partikelfiltre kan typisk holde i mange år, men hvis det bliver nødvendigt at skifte, kan du med den rette viden og det rigtige værktøj, gøre det selv. Partikelfilteret sidder dog ofte snævert placeret sammen med en række andre af bilens motordele. Du bør derfor overveje, om det er besværet værd at skifte filteret selv. Det er typisk en opgave, som vil tage en professionel et par timer at gennemføre med det rigtige værktøj, mens en uerfaren kan komme til at bruge hele dagen på projektet. Hvis udskiftningen ikke foretages korrekt, kan du derudover risikere at skade motoren eller slide så meget på filteret, at det efter relativt kort tid må udskiftes med endnu et nyt filter.

Vælger du at benytte dig af en professionel mekaniker, så kan det anbefales, at du benytter dig af en af de forskellige sammenligningstjenester på nettet til at finde et godt tilbud hos et lokalt autoværksted. Du kan også gribe telefonen og ringe rundt. Uanset hvad skal du huske, at det altid er tilladt forhandle om prisen.

Hvad koster et partikelfilter?

Det kan være dyrt at få foretaget en partikelfilter eftermontering på en brugt bil, som du har købt uden filter. En partikelfilter pris kan ligge på mellem 5.000 kr. og 15.000 kr. alt efter hvilken model, der er tale om. Du bør derfor overveje din beslutning om at eftermontere et partikelfilter nøje i forhold til, om det kan betale sig rent økonomisk. Går du op i den miljømæssige betydning af et partikelfilter, kan du med fordel også tage besparelsen i forhold til udledning af skadelige stoffer til atmosfæren med i din vurdering.

Hvilke partikelfilter regler gælder?

Reglerne omkring partikelfiltre, kaldet Euronorm, til dieselbiler blev første gang indført med Euro 1 den 1. juli 1992 med effekt fra den 1. januar 1993.

Euronormen definerer din bils miljøegenskaber set i forhold til, hvor meget din bil må udlede af skadelige stoffer – herunder sodpartikler og kvælstof, der er sundhedsskadelige for mennesker. Det er din registreringsattest, der viser, hvilken overordnet gruppe inden for Euronorm, som din bil skal leve op til.

Det er især relevant for dig at vide, hvilken Euronorm din kommende dieselbil hører under, hvis du planlægger at køre i den i udlandet. Her er man for eksempel i mange tyske byer begyndt at forbyde kørsel med dieselbiler fra 2014 og bagud (Euronorm 5 og mindre) af hensyn til nærmiljøet i de pågældende byer og klimaet generelt.

 

Rensning af partikelfilter
Rensning af partikelfilter